Onze turfstrooisel is ideaal voor diepstrooiselboxen en voor in de pluimveestallen, . Het gebruik van turfstrooisel leidt tot droge stallen en het zorgt voor meer comfort en een beter stalklimaat. Het is zacht, plakt niet, heeft een hoge vochtopname en groot verend vermogen. Bij pluimvee zorgt het voor minder voetzoollaesies en bij melkvee is het risico op bacteries nagenoeg uitgesloten