Een kijkje in de bijzondere wereld van Dries Mulder

Iedere dag houdt hij vraag en aanbod in de gaten. Prijzen fluctueren voortdurend en om succes te hebben, moet je veel kennis van product, markt en marktpartijen hebben. Je zou kunnen zeggen dat Dries Mulder een soort beurshandelaar is. Toch komen woorden als aandelen of obligaties niet in zijn dagelijkse vocabulaire voor. Wel heeft hij het doorlopend over schors, houtchips en zaagsel. Als manager resthout bij Logispan is Dries verantwoordelijk voor de in- en verkoop van deze producten. In dit artikel geeft Dries een inkijkje in zijn werk, legt hij uit wat resthout is en waar de verschillende producten voor worden gebruikt.

Wat is resthout?

Onder resthout verstaan we bij Logispan de houtresten die vrijkomen bij houtkap in het bos en de verwerking ervan in een zagerij tot eindproducten. Slechts 60% van een boomstam is bruikbaar voor het eindproduct. De overige 40% van de boom is zogeheten ‘resthout’, bestaande uit schors, kantdelen en zaagsel.

Ontwikkelingen op de markt

Bij Logispan zorgen we ervoor dat de volledige boom benut wordt, door het resthout op te kopen en vervolgens te verkopen aan uiteenlopende partijen. Concreet betekent dit dat Dries als manager resthout nauw contact heeft met zowel zagerijen als potentiële afnemers. Hij houdt de prijzen scherp in de gaten en let op de ontwikkeling van externe factoren die mogelijk invloed kunnen hebben op de prijs. Het aanbod van resthout is namelijk van uiteenlopende factoren afhankelijk. Zie kader onderaan de pagina.

Kantdelen

Kantdelen of schaaldelen zijn dat deel van het hout dat niet geschikt is voor de verwerking in eindproducten. Hier maken we houtchips van, bedoeld voor de spaanplaat- en papierindustrie en voor hoveniers. Die laatste gebruiken houtchips als bodembedekker bij de aanleg van (speel)tuinen en parken. Daarnaast worden houtchips gebruikt voor de productie van zogeheten substraten, oftewel bodemverbeteraars. De houtchips worden fijn vermalen, waarbij de temperatuur oploopt tot wel 70 graden. Daardoor gaan bacteriën dood en blijft de vruchtbare stof over. Vervolgens wordt het hout vermengd met andere groeizame stoffen. Houtchips zijn daarmee een alternatief voor turf, dat steeds schaarser – en dus duurder – wordt. 

Schors

Schors

Niet alleen houtchips, maar ook het schors van bomen is geschikt voor tuinbouw en tuinaanleg. De schors van de Fijnspar is iets minder mooi en belandt daarom voornamelijk in bodemverbeteraars. Douglas schors is mooier en wordt daarom vaak gebruikt als bodembedekker. Daarnaast verdwijnt het schors in de schorsverbrander van biomassacentrales bij zagerijen, om energie op te wekken. 

Zaagsel

Bij de productie van halffabricaten komt veel zaagsel vrij. Dit zaagsel vindt zijn weg via Logispan naar uiteenlopende sectoren. Zo nemen boeren het zaagsel af om het te gebruiken als stalstrooisel. Daarbij is het van groot belang dat het zaagsel goed gezeefd wordt. Als er kleine stukjes in het strooisel zitten, veroorzaakt dit ontstoken uiers en zogeheten ‘dikke hakken’. De stukjes hout gaan dan tussen de klauwen zitten, waardoor een koe kreupel gaat lopen. Naast de veehouderij, maakt ook de ook de spaanplaatindustrie gebruik van zaagsel. En last but not least maken we van het zaagsel natuurlijk houtpellets voor verbranding in pelletkachels.

Zaagsel

Innoveren met resthout

U leest: er zijn duizend-en-een toepassingen te bedenken voor resthout en dat zien we aan ons groeiende klantenbestand. We krijgen soms verrassende aanvragen uit onverwachte hoek. Zo levert Logispan sinds kort bijvoorbeeld houtchips aan een kaasmakerij en een champignonkwekerij. Een ontwikkeling die we toejuichen. Resthout is een eerlijk product dat, zonder inventieve afnemers, geen bestemming zou hebben. Doordat deze bedrijven en ondernemers op slimme wijze gebruikmaken van restproducten uit de natuur, kunnen we de wereld een stukje groener maken. 

Hebben we u op ideeën gebracht en is deze vorm van resthout wellicht ook interessant voor verwerking in uw producten? Dries denkt graag met u mee hoe u uw productieketen kunt verduurzamen.  

Neem contact op

De letterzetter

Zo is er dit jaar bijvoorbeeld enorm veel hout op de markt, doordat bomen zijn aangetast door de letterzetter. Een hongerig kevertje dat zich te buiten gaat aan schors van (met name) fijnsparren. Normaliter kunnen deze bomen insecten weren door middel van harsvorming. Maar door de droge zomers van de afgelopen jaren zijn de bomen verzwakt en is de harsproductie niet meer voldoende om de kever te weren. De letterzetter krijgt daardoor ruim baan om zich te buiten te gaan aan het schors. Om verdere verspreiding van deze insectenplaag te voorkomen, kapt Staatsbosbeheer de aangetaste bomen. Die bomen gaan naar zagerijen, waar Logispan het resthout vandaan haalt. Kortom: dit jaar zijn er kantdelen en zaagsel in overvloed, maar is aanbod van schors een stuk minder.