Onze biomassa is afkomstig van groenafval, zoals snoeihout, boomstobben en ander houtig materiaal dat vrijkomt bij groenonderhoud. Dit materiaal wordt zorgvuldig verwerkt tot hoogwaardige brandstoffen voor bio-energiecentrales, zoals houtchips en houtshreds (shreds). Een deel van het hout wordt ook gebruikt als grondstof voor torrefactie- en pyrolyse-processen.

Duurzaamheid staat bij ons centraal. We zorgen ervoor dat de herkomst en toepassing van onze biomassa aantoonbaar duurzaam zijn. Daarom zijn we gecertificeerd volgens de herziene Richtlijn Hernieuwbare Energie REDII waarmee we de duurzaamheid van onze biomassa waarborgen.

Het gebruik van hout als brandstof is aantrekkelijk vanwege de SDE+ subsidie die bio-energiecentrales ontvangen voor de opwekking van hernieuwbare energie. Dit verhoogt de waarde van houtige brandstoffen en biedt inkomstenkansen voor partijen die organische reststromen verwerken. Echter, er is ook een keerzijde. Het gebruik van snoeihout voor brandstof betekent dat er minder hout beschikbaar is voor andere hoogwaardige toepassingen, zoals vezelproductie of structuurmateriaal voor compostproductie.

Voor de productie van hoogwaardige compostproducten, met name teeltsubstraten voor de professionele en consumentenmarkt, is voldoende hout van essentieel belang. We streven ernaar om een goede balans te vinden tussen het gebruik van hout als brandstof en het behoud van hout voor andere waardevolle toepassingen.

Bij ons kunt u rekenen op hoogwaardige biomassa, gecertificeerde duurzaamheid en een betrouwbare levering. Neem contact met ons op om te bespreken hoe onze biomassa uw specifieke behoeften op het gebied van bio-energie en compostproductie kan ondersteunen.