Klimaatverandering is een gegeven, dus is het noodzakelijk dat er een goed en betrouwbaar klimaatbeleid is. Een beleid waarop bedrijven kunnen investeren en waarmee grote stappen gezet kan worden om verder te verduurzamen. Het Energieakkoord van 2013 is een goed startpunt voor een klimaatbeleid in Nederland. Nederland moet af van de afhankelijkheid van de fossiele energie en zich meer gaan richten op een breder beleid, bijvoorbeeld een beleid voor restwarmtebenutting.

De afgelopen jaren is het beleid en visie in Nederland over het gebruik van houtachtige biomassa volledig gedraaid. Waar houtachtige biomassa eerst nog werd gezien als een toekomstige bron voor energieopwekking en verwarming, is dat nu volledig veranderd. Het gebruik van houtachtige biomassa zou niet duurzaam zijn en zelfs meer of een gelijke uitstoot veroorzaken dan het gebruik van fossiele energie. Is het gebruik van houtachtige biomassa niet duurzaam?

Ja, dat is het wel, mits het op de juiste wijze wordt gebruikt. De stelling dat de directe CO2-uitstoot niet wordt verminderd door gebruik van houtachtige biomassa is onjuist. Vaak wordt, ten onrechte, van uit gegaan dat bomen gekapt worden om daarmee een stroom van houtachtige biomassa te creëren. Echter, juist reststromen van een boom worden gebruikt als houtachtige biomassa, bijvoorbeeld bij het verzagen van bomen of het onderhouden van parken en plantsoenen. Zelden tot nooit worden hele bomen gebruikt voor het creëren van houtachtige biomassa. Naast dat dit economisch zeer onaantrekkelijk is, mag dat ook niet op basis van alle certificeringen met betrekking tot houtachtige biomassa. Lees hier meer over in onze blog.

Wij kunnen houtachtige biomassa leveren onder certificaat aan alle biomassacentrales die stoken op houtachtige biomassa. Neem contact met ons op om je te laten adviseren over de mogelijkheden.

Verse houtchips

Onze verse houtchips kennen een stookwaarde van 3.7 kWh en zijn gemaakt van 100% stamhout. . Het is verstandig om te controleren welk type houtchip, met welke vochtigheid voor uw type installatie geschikt is.

Boshoutchips

Onze biomassa is afkomstig van groenafval, zoals snoeihout, boomstobben en ander houtig materiaal dat vrijkomt bij groenonderhoud. Dit materiaal wordt zorgvuldig verwerkt tot hoogwaardige brandstoffen voor bio-energiecentrales, zoals houtchips en houtshreds (shreds). Een deel van het hout wordt ook gebruikt als grondstof voor torrefactie- en pyrolyse-processen.

Meer informatie

Shreds

Shreds wordt met zorg geproduceerd uit groene reststromen zoals stronken, gemengd snoeihout en wortelresten. Wij geloven dat afval niet bestaat, en door deze restmaterialen te benutten, creëren we een waardevolle biobrandstof met een positieve impact op het milieu.

Recyclinghout

Wij staan garant voor een betrouwbare afname en aflevering van afvalhout, want voor ons is deze grondstof meer dan alleen een afvalproduct dat afgevoerd moet worden. Door de verwerking van afvalhout wordt houtafval een waardevolle secundaire grondstof die, afhankelijk van de kwaliteit, wordt gebruikt als materiaal of als energiebron. Op onze locaties in Groningen en Barneveld nemen we alle soorten recyclinghout in, we verwerken dit hout met innovatieve technieken. Door een juiste verwerking worden de waardevolle grondstoffen behouden en kunnen we een belangrijke rol spelen in het verminderen van houtafval en het bevorderen van een circulaire economie.

Meer informatie

Gedroogde stamhoutchips

Onze gedroogde houtchips kennen een stookwaarde van 4.8 kWh en zijn gemaakt van 100% stamhout.

Houtpellets

Bij Logispan produceren en verhandelen we onze pellets onder de Pelfin vlag, een merk dat staat voor kwaliteit en duurzaamheid. Onze houtpellets worden zorgvuldig vervaardigd uit natuurlijke houtvezels en zaagsel enkel afkomstig vanuit reststromen. Door gebruik te maken van hoogwaardige grondstoffen en geavanceerde productietechnieken, garanderen we een constante kwaliteit en efficiënte verbranding. De Pelfin houtpellets zijn geschikt voor diverse toepassingen, van particulier gebruik in kachels en open haarden tot grootschalige energieopwekking in industriële installaties. Onze houtpellets kennen een hoge stookwaarde van 5,4 kWh per kg en zijn gemaakt van 100% hout, zonder toevoegingen. Onze pellets hebben een laag as-gehalte van < 0.5% en zijn tevens voorzien van het DIN+ en EN+/A1 certificaat.

Meer informatie