Optimaal cascadegebruik

Wij staan garant voor een betrouwbare afname en aflevering van afvalhout, want voor ons is deze grondstof meer dan alleen een afvalproduct dat afgevoerd moet worden. Door de verwerking van afvalhout wordt houtafval een waardevolle secundaire grondstof die, afhankelijk van de kwaliteit, wordt gebruikt als grondstof voor het maken van spaanplaat of als energiebron.

We gebruiken het materiaal voor thermische recycling door het in heel Duitsland en Europa te leveren aan onze partners die afvalhoutrecyclinginstallaties exploiteren. Hieruit worden uiteindelijk elektriciteit en warmte opgewekt in de warmtekrachtcentrales.

Echter, in termen van cascadering en toenemende schaarste aan grondstoffen proberen we in eerste instantie het afvalhout in te zetten als grondstof voor het maken van spaanplaat- of palletklossen.  Pas wanneer het materiaal om technische, economische of juridische redenen niet meer kan worden gebruikt als grondstof maken we er een bruikbare brandstof van.

Op onze locaties in Groningen en Barneveld nemen we alle soorten recyclinghout in, we verwerken dit hout met innovatieve technieken. Door een juiste verwerking worden de waardevolle grondstoffen behouden en kunnen we een belangrijke rol spelen in het verminderen van houtafval en het bevorderen van een circulaire economie.