Opheldering over biomassa

In de media voert men al geruime tijd discussies over biomassa. Volgens sommige milieuorganisaties is biomassa namelijk helemaal geen duurzame energiebron. Uiteenlopende partijen beweren zelfs dat biomassa leidt tot grootschalige ontbossing. In de praktijk steekt dit anders in elkaar. Omdat het principe van hoor en wederhoor nauwelijks lijkt te worden toegepast, lichten we vanuit Logispan graag de andere kant van het verhaal toe. Een verhaal dat gaat over PEFC- en FSC-certificering en over de Erneuerbare Energien Gesetz 2009 en 2012 regeling.

Houtachtige biomassa

Om de andere kant van het verhaal te kunnen vertellen, leggen we eerst uit wat wat biomassa precies is. Biomassa bestaat uit organische materialen zoals hout en gft-afval, maar ook plantaardige olie en mest. De discussie in de media heeft betrekking op de eerste variant: hout. Houtachtige biomassa kun je onderverdelen in houtchips en houtpellets. Beide ontstaan op een andere manier en kennen een eigen toepassing.

Zo worden houtchips gemaakt van snoeiafval, afkomstig van het onderhouden, behouden, herstellen en beheren van de openbare ruimte. Dit snoeiafval is uitermate geschikt als biobrandstof voor verbranding in biomassacentrales, -installaties en –kachels. Het hout voor de productie van houtchips verkrijgt Logispan sinds jaar en dag van gemeentes, loonwerkers en bosbouwbedrijven, met name uit Duitsland. Wordt een bos gekapt voor (bijvoorbeeld) de aanleg van een snelweg? Geen van de houtspaanders die daarbij vrijkomt belandt in de biomassacentrale. Het hout van deze bomen gaat naar een houtzagerij of naar de spaanplaatindustrie.

Kortom: het hout van gezonde bomen wordt zeker niet gebruikt als brandstof voor biomassacentrales. Voor de productie van houtchips voor de biomassacentrales gebruiken we enkel en alleen snoeiafval; afval dat voorheen nutteloos op de grond bleef liggen. Daardoor zijn bomen gedurende hun hele levensloop nuttig. Takken en bladeren groeien opnieuw aan, in tegenstelling tot energiebronnen als gas en kolen.

Houtpellets als biomassa

Een andere vorm van houtachtige biomassa zijn de houtpellets. Dit zijn geperste houtkorrels die worden gemaakt van resthoutproducten. Logispan heeft langdurige samenwerkingen met houtzagerijen vanwaar wij onze resthoutstromen krijgen, dit hout lossen we bij verschillende pelletfabrieken die voor ons in “l,oonwerk” houtpellets in bulk of verpakt produceren. Bij de aanvoer van de grondstoffen zien we er nauwkeurig op toe dat het hout schorsvrij en onbehandeld is. Kortom: een gecontroleerde keten.

Duits model

Waar we in Nederland de mogelijkheden van biomassa nog maar net aan het verkennen zijn, heeft de biomassa-industrie in Duitsland al een volwassen niveau bereikt. Dat zie je onder andere terug in de terugleververgoeding die ze hier hanteren: Das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG). Hiermee wil Duitsland haar doelstelling behalen om in 2020 20% van de elektriciteitsconsumptie uit duurzame energie te halen. Duitsland is vele malen verder op het gebied van houtachtige biomassa. Toch werden hier enkele jaren geleden dezelfde discussies gevoerd als wij nu in Nederland doen. Dat heeft ertoe geleid dat organisaties die actief zijn in de houtachtige biomassa een uitgebreide administratie moeten bijhouden.

Vanuit Logispan zijn we al jaren actief in Duitsland en voeren we deze administratie dan ook nauwgezet. Daardoor voldoen we aan Das EEG (voor de kenners: zowel aan de 2009 als aan de 2012 regeling). Doordat we het proces van A tot Z in kaart brengen, inclusief foto’s, weten we van iedere houtsnipper waar het vandaan komt en welke bewerking het heeft ondergaan. In Nederland staat deze manier van werken nog in kinderschoenen. We raden de Nederlandse overheid dan ook aan om eens een kijkje over de grens te nemen en onze oosterburen om raad te vragen.

De andere kant van het verhaal

Op de vraag of er in Nederland bomen worden gekapt voor de biomassa-industrie, is het antwoord simpelweg: nee. Als je bedenkt wat de waarde van het rondhout is en dat vergelijkt met de opbrengst van hout wat als eindbestemming voor de biomassa is, is dat ook helemaal niet logisch. Hout wordt in alle gevallen in eerste instantie gebruikt in de bouw, voor de productie van meubels en andere toepassingen. De restanten van die productieprocessen vangen de houtzagerijen voor ons op. Pas dan komen wij in beeld.

Daar komt bij dat biomassa een vorm van duurzame energie is, maar zeker niet de enige. Alleen door biomassa energie te combineren met andere vormen van duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie, maken we een significant verschil en kunnen we onze energievoorziening verduurzamen. En daar profiteren we uiteindelijk allemaal van!

Zoekt u een betrouwbare partner op het gebied van duurzame biomassa?

Neem contact op