Opheldering over biomassa

In de media voert men al geruime tijd discussies over biomassa. Volgens sommige milieuorganisaties is biomassa namelijk helemaal geen duurzame energiebron. Uiteenlopende partijen beweren zelfs dat biomassa leidt tot...
Lees verder